başkumandanlık

-ğı is.
1. 总司令部, 总指挥部
2. 总司令的职位(或职权), 总指挥的职位(或职权)

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • başkumandanlık — is., ğı Başkomutanlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başkomutanlık — is., ğı 1) Başkomutan olma durumu, başkumandanlık Nihayet Mustafa Kemal başkomutanlığı kabul eder. F. R. Atay 2) Başkomutanın görevi, başkumandanlık 3) Başkomutanın makamı, başkumandanlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitmek — 1. nsz, er 1) Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? F. R. Atay 2) Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak Aynı anda sahnenin her yerinde birden bitiyor, bir şarkıcıdan çok bir göz bağcıya benziyordu.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • devretmek — nsz, der, Ar. devr + T. etmek 1) Dönmek, dolaşmak 2) huk. Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek Bana gelip hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin belki razı olurdum. O. Kemal 3) i Aktarmak Büyük Millet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kumandanlık — is., ğı Komutanlık Bir ordu kumandanlığı bölgesinde iki büyük otoritenin birlikte bulunmalarına da ihtimal yoktu. F. R. Atay Birleşik Sözler başkumandanlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • veto — is., Fr. veto Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı Cumhurbaşkanına veto hakkı ve başkumandanlık salahiyeti verilmesi hususunda... Y. K. Karaosmanoğlu Birleşik Sözler veto hakkı Atasözü, Deyim ve Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yetki — is. Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa ya devretmişti. T. Buğra Birleşik Sözler yetki belgesi yetki …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • SERDARÎ — f. Başkumandanlık, serdarlık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.